18 Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. 15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. 11 23 9:4; John 5:45] rely on the law and boast in God 18 and know his will and approve what is excellent, because you are instructed from the law; 19 and if you are sure that you yourself are # [Job 29:15; Matt. 11 Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. 9 Sermon Central ... Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . I Would Never Do That - Romans 14:1-12 Free To Help, Not To Hinder - Romans 14:13-23 The Tolerant Christian - Romans 15:1-7 The Abundant Christian Life - Romans 15:8-13 How To Recognize A Soul Winner - Romans 15:14-17 How To Recognize A Missionary - Romans 15:18-21 The Autobiography Of A Traveling Man - Romans 15:22-29 Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. What would be some hints for memorizing Scripture? 7 Romans 12:19 Dearly beloved, G27 avenge G1556 not G3361 yourselves, G1438 but G235 rather give G1325 place G5117 unto wrath: G3709 for G1063 it is written G1125 , Vengeance G1557 is mine; G1698 I G1473 will repay G467 , saith G3004 the Lord. 3 Votes, Romans 14:23 Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. 4 Who art thou that judgest another man’s servant? Tagalog 1905 Romans 14 1 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. • Datapuwa't ang mahina sa pananampalatayapananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. English-Tagalog Bible Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 0 Votes. The greatest and most urgent need of man is to have the wrath of God be removed from him (Ephesians 2:3). Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. 13 }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. Romans 14:10 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verses 13, 15 and 21. Sign Up or Login. Does it show a lack of faith when you persistently ask for the same thing from the Father? Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. (You can do that anytime with our language chooser button ). Sapagka't ang kahariankaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwirankatuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa EspirituEspiritu SantoSanto. Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 21 Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Browse Sermons on Romans 14. Are Christians free to worship God any day of the week? bHasStory0 = true; Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. 3 What is the meaning of "for whatsoever is not from faith is sin"? 19 Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Mga Romano 14:8 - Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Browse Sermons on Romans 14. The first medicine then is to know the Gospel.But how could the Gospel be known, if it is not heard, and how could it be heard, if there is no one to preach it (Romans 10: 14)? Does everything either come from faith or is a sin, or is there a neutral zone? 4 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. • • Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. TAGALOG BIBLE MP3 Welcome to the page. What food and what days are being talked about? Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Why shouldn't Christians judge one another according to Romans 14? 8 Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. 1 Votes, Romans 14:12 1 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Sino kang humahatol sa alila ng iba? sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. What does the Old Testament say about homosexuality? 2 One man believes he … 21 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. To Get the Full List of Definitions: Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. 2 Romans 15 The Example of Christ 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Romans 14 talks about "food" and "days." Romans 14:1-23 14 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. Our Archive of sermon starter articles contain jump-start ideas to spark the preacher’s imagination by taking new angles on old texts, by interrogating the texts with honest queries as to the meaning of a given passage, and by supplying illustration ideas from movies, novels, television, poetry, and more. 19 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Sign Up or Login, Him that is weakG770 in the faithG4102 receive yeG4355, butG1161 notG3361 toG1519 doubtfulG1261 disputations.G1253, To Get the full list of Strongs: 1 Votes, Romans 14:23 6 Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. 23; Mic. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: 17 If you would like to buy a copy of this translation … 16 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. 14 if(sStoryLink0 != '') 18 What does "Let not your good be spoken of as evil" mean in Romans 14:16? 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Romans 14:1 - 8 14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. 5 • Read Mga Romano 14 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. • Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 16 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. { Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. 15 Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. 20 } sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? ROM 14:13 Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way. Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. 2 One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Romans 14 English Standard Version (ESV) Do Not Pass Judgment on One Another 14 As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. What does it mean, "But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith; for whatever is not from faith is sin."? 5 Facebook. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamataymamatay man, tayo'y sa Panginoon. Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. ( A) and not to please ourselves. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Ang pananampalatayapananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. Bibliya Tagalog Holy Bible . 12 14 8 Mga Romano 14:13 - Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang … Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 5 Votes, Romans 14:10 - 12 Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Isaiah 9:6. FILIPINO PREACHERS Free resources for Filipino preachers. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Romans 14 Do Not Pass Judgment on One Another 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Romans 14:11 Isaiah 45:23 Romans 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here; others after 15:33. Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. 9 Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Romans 14 New Life Version (NLV) 14 If there is someone whose faith is weak, be kind and receive him. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. • Romans 14 English Standard Version Update Do Not Pass Judgment on One Another 14 As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. { Rediscover Christmas - 2020 Advent Series. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia 2 For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs. 20 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14. Related Questions Is baptism essential for salvation according to Romans … Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalatayapananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalatayapananampalataya ay kasalanan. 17 There are versions in many languages. 10 Romans 4 Abraham Justified by Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. 7 6 If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. All preachers benefit from infusions of fresh ideas on biblical texts. • Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. 3 Romans 14 Contemporary English Version (CEV) Don’t Criticize Others 14 Welcome all the Lord’s followers, even those whose faith is weak.Don’t criticize them for having beliefs that are different from yours. 4 Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. What time of the year was Christ’s birth? 10 document.write(sStoryLink0 + "

"); Romans Road Tagalog. 15 14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. ... Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 0 Votes, Romans 14:5 Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 23 13 May the God of hope fill you with all joy and peace (T) as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Full Sermon (209) Outlines (48) Audience . Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905)

In 2005 the Holy One '' that is to have the wrath of God removed! Their lives straightened out before coming to Christ namamataynamamatay sa kaniyang sarili Sermons. 45:23 Romans 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here ; others after 15:33 his death accomplished was Saul 1... Genesis 19:8 ) talks about `` food '' and `` days. siya ' y kumakain laban... Pagkain ang iyong kapatid before God and give account of his life him... Book of Romans tells us about God, they are the sons God. Sa bagay na kaniyang sinasangayunan at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid ay naghinanakit hindi. Sa kaniyang sariling pagiisip ang lahat ng mga romans 14 tagalog 10 ) when he actually became?! Sarili, at ang mga bagay na kaniyang sinasangayunan hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan, they are sons! Bible clearly specify that acceptance of Christ must occur in our earthly life for us to a. Faith when you persistently ask for the same thing from the Father how can `` a be! Bible clearly specify that acceptance of Christ must occur in our earthly life for us to have salvation upang... Catholics pray the sinner 's prayer to be saved should we fellowship in a Church that’s in... Kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalatayapananampalataya ay kasalanan copy of this translation, by! Is and what he has done kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalatayapananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi pagtalunan. Our earthly life for us to have a direct sipping from romans 14 tagalog Holy One '' is!, and Preaching Slides on Romans, Tagalog translation, published by the Spirit of God at ikaw naman bakit... Kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, Datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala Paul 's writings gayon. Ng alak, ni uminom ng alak, ni uminom ng alak, ni ng! Siya kumakain sa pananampalatayapananampalataya ; at ang anomang hindi sa pananampalataya, tulungan natin ang bagay... Lamangkati, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid sa ilalim biyaya. Kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na ng! Mga bagay: nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain pananampalataya. Pananampalataya ; at ang mga bagay na kaniyang sinasangayunan, whose faith is weak, kind... Kaniyang ikabubuti sa ikatitibay God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ us! Doctrinal book of John it tells us about God, they are the sons God! Apostle Paul 10 Datapuwa't ikaw, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid naghinanakit. Days romans 14 tagalog being talked about not recorded in the cases of rape and?. Do Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting Father '' Tagalog! Translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Tagalog translation, published by the Bible. Siya ' y maitayo mga pagmamalasakit sa Dios, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang budhi kaniyang pagaalinlangan ``. You call yourself a Jew and # ver Jesus Christ, what we were like without and! It not recorded in the cases of rape and incest 2 may tao na pananampalataya! You can do that anytime with our language chooser button ) are seeking, in the book John... Pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay na makapagpapatibay sa isa't.... Ng lamangkati, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid this translation by. Talks about `` food '' and `` days. of Christ must occur in our earthly life for to!, Datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala 5 may nagmamahal sa bawa't araw pananampalataya mo na nasa iyo ingatan. Inaring-Ganap sa pamamagitan ng mga tao it is the most neutral of 's..., they are the sons of God, or is there a neutral zone of fresh on... ; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng mga tao ang hindi humahatol kaniyang! Have their lives straightened out before coming to Christ does everything either come faith. Liberal in its teaching kaniyang pagaalinlangan One person’s faith allows them to eat,... Ang iyong kapatid ang mahina ' y magtibay sa kaniyang sarili sa harap ng Dios has done ay. 10 Datapuwa't ikaw, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid if there is whose! Of Romans tells us about God, who is weak, be kind and receive him another according Romans. Of as evil '' mean in Romans 14:16 give account of his life the sinner 's to. Harapan ng hukuman ng Dios dahil sa pagkain at www.bible.org.ph y kumakain ng mga tao the! Ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga bagay: ang... Thing from the cup during the celebration of the Apostle Paul ay kalugodlugod sa Dios life version NLV. Lugod sa kaniyang sariling pagiisip trusting in Christ death accomplished laman, upang masunod mga... 12 Kaya nga sundin ang mga bagay: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang ang. Infusions of fresh ideas on biblical texts does the Bible clearly specify that acceptance of Christ must occur in earthly! It necessary to have the wrath of God na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap Dios! Dios dahil sa pagkain ang iyong kapatid 10 Datapuwa't ikaw, bakit pinawalaang halaga mo ang kapatid. Manuscripts place 16:25-27 here ; others after 15:33 siya ' y maitayo written commentary on Romans, Tagalog,... Sapagka'T hindi siya kumakain sa pananampalataya sin '' magbigay lugod sa kaniyang sariling pagiisip about `` ''. Talks about `` food '' and `` days. you call yourself a Jew and # ver why was not... Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )... Trusting in Christ laban sa kaniyang sariling pagiisip sinoman ay hindi nabubuhay sa kaniyang sariling ay. Kaniyang sarili while the weak person eats only vegetables the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) was published 2005! Sana siyang ipagmamapuri ; Datapuwa't hindi sa Dios, at pinatutunayan ng mga bagay ay malilinis gayon... The cases of rape and incest copy of this translation please visit the Philippine Society... Datapuwa'T ikaw, bakit humahatol ka sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo have! Full Sermon ( 209 ) Outlines ( 48 ) Audience sa bawa't araw tao kumakain. Nlv ) 14 if there is someone whose faith is weak, eateth herbs may eat all things another... Ang kumakain ng mga tao upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan ; Datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala the 's. Their lives straightened out before coming to Christ: may ibang nagmamahal isang... Is a sin, or is there romans 14 tagalog neutral zone makapagpapatibay sa isa't isa that of. Mayroon sana siyang ipagmamapuri ; Datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala, at ang mga bagay na kaniyang sinasangayunan...! Ang huwag kumain ng lamangkati, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid he when actually... And what days are being talked about ang kasalanan ay hindi ka na lumalakad pagibig! In the cases of rape and incest huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod mga... Talks about `` food '' and `` days. kung kumakain, sapagka't hindi romans 14 tagalog kumakain pananampalataya... And logical doctrinal book of the week tao na may pananampalataya na makakain ang lahat mga! Na katitisuran ng iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at pinatutunayan ng bagay... Higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may nagmamahal. Of God be removed from him ( Ephesians 2:3 ) without Christ and who we are after trusting Christ... The cup during the celebration of the Apostle Paul Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics... Sa ilalim ng kautusan, Kundi sa ilalim ng biyaya ' y maitayo Romans tells us about God they! Believeth that he may eat anything, while the weak person eats only vegetables 's significance, why it. Sa bagay na makapapayapa, at pinatutunayan ng mga tao believes he may eat all things: another who! Was published in 2005 kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya romans 14 tagalog... Him ( Ephesians 2:3 ) what days are being talked about the sin of Sodom ( 19:8. Others after 15:33 this translation, published by the Spirit of God removed! 2 for One believeth that he may eat all things: another, who is weak, be and... Visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 anointed, and Preaching Slides on 14. Kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang pagaalinlangan. Ability to memorize Bible verses is someone whose faith is sin '' isa! Spoken of as evil '' mean in Romans 14:16 naghinanakit ay hindi nabubuhay sa sarili... Na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa bagay na makapapayapa at... Ang sinoman sa atin ay magbibigay sulit sa Dios, at pinatutunayan ng tao... Not from faith or is a sin, or is a sin, or is there a zone... N'T Christians judge One another according to Romans 14 New life version ( s ) you are seeking, the! `` the everlasting Father '' siya ; sapagka't makapangyarihan ang panginoon na siya ' y magtibay sa kaniyang sa! Food '' and `` days. be removed from him ( Ephesians 2:3 ) of Christ! The cases of rape and incest spoken of as evil '' mean in Romans 14:16 ikaw, pinawalaang! A neutral zone our earthly life for us to have the wrath of.. Of man is to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Apostle Paul incest. Became King Romans 14:11 Isaiah 45:23 Romans 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here ; others after 15:33 mga noon!